Względny niedobór energii w sporcie

Triada sportsmenek, a szerzej ujmując „Względny niedobór energii w sporcie” (RED-S), występuje, gdy spożycie energii jest zbyt niskie w stosunku do naszych wydatków energetycznych, przy jednoczesnych intensywnych treningach. 

Wg Definicji American College of Sport Medicine, triada to złożony zespół relacji między dostępnością energii, funkcjami menstruacyjnymi i gęstością mineralną kości – to są 3 główne składowe RED-S. Jest to jednak naprawdę zawiłe, a poniższa grafika nie wymienia nawet wszystkich problemów z tego wynikających. 

Mimo że zespół RED-S to powszechne zjawisko – może dotyczyć nawet ¾ młodych zawodniczek – to wydaje mi się, że nie jest ono dostatecznie omawiane w środowiskach sportowych – zarówno amatorskich i profesjonalnych. 

No dobrze, załóżmy, że zauważasz powyższe symptomy u siebie i faktycznie możesz jeść za mało, co robić?

Optymalne spożycie kalorii, które triadzie zapobiega (z reguły) wynosi 45 kcal/kg beztłuszczowej masy ciała (FFM). Wartości suboptymalne to 30-45 kcal/kg FFM. 

Beztłuszczowa masa ciała, to nasza waga odjąć masa tkanki tłuszczowej, czyli mięśnie, ale też kości, narządy czy płyny ustrojowe.

Weźmy sobie konkretny przykład. Zawodniczka z masą 60 kg i mająca 20% tkanki tłuszczowej. To oznacza, że ma 80% beztłuszczowej masy ciała, więc 60 x 0,8 = 48 kg FFM. 

Powinna spożywać min. 48 [kg] x 45 [kcal] = 2160 kcal + kalorie wydatkowane na treningu. Oczywiście to nie pokrywa dokładnie jej wydatków, to tylko minimalna wartość, poniżej której wzrasta ryzyko wystąpienia RED-S.

Wiesz już co składa się na zespół RED-S i jak można temu zapobiec. Myślisz, że to mało? W rzeczywistości prawdopodobnie wiesz więcej niż połowa lekarzy, trenerów czy pielęgniarek.