Komunikat nr 6 z 21.10.2019 r.

Goleniowska Mila Niepodległości to zawody sportowe podczas których występuje rywalizacja sportowa. Rywalizacja  musi mieć określone reguły i kryteria jednakowe dla wszystkich zawodników, by zawody przebiegały w duchu rywalizacji i zasad Fair Play. Kryteria te to podobna sprawność fizyczna i intelektualna, wiek i ta sama płeć. Stąd też wynika podział na sport ogólny i niepełnosprawnych (paraolimpiady, olimpiady specjalne). Sport adaptacyjny (niepełnosprawnych) wprowadzany jest do sportu ogólnego – konkurencji zunifikowanych (takich w których startują wszyscy). Odbywać musi się to jednak pod warunkiem pełnej wiedzy, świadomości i odpowiedzialności uczestnika lub rodziców, że kryteria rywalizacji nie są jednakowe dla wszystkich. Nie chcemy by wynik końcowy uczestnika mógł doprowadzać do regresu emocjonalnego. Dopuszczamy do udziału w naszych biegach osoby niepełnosprawne mając nadzieję, że zagrożenia  wynikające z niejednakowych predyspozycji psychoruchowych uczestników zawodów nie będą miały negatywnych skutków.

Andrzej Łukasiak, Dyrektor OSiR Goleniów 21.10.2019 r.