Komunikat nr 9 z dnia 04 listopada 2019 r.

Od 8 listopada 2019 r. rozpoczynamy wydawanie pakietów startowych do biegów open na milę i 10 km. zgodnie z niżej
podanym harmonogramem:

 • 8 do 9 listopada w godz. 14.00-20.00;
 • 10 listopada w godz. 12.00 – 20.00;
 • 11 listopada od 8.00-13.00 w biurze zawodów na hali sportowej przy ul. C. K. Norwida 1 A.

Warunki uczestnictwa w biegach open:

 • podstawą odbioru pakietu startowego jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości;
 • wszyscy zawodnicy w biegach Open muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów poprzez
  odbiór pakietu startowego i złożenia deklaracji że stan zdrowia umożliwia mu udział w biegu;
 • umiejscowienia na liście startowej biegu;
 • zawodnik ma prawo startu tylko w jednym biegu open ;
 • zawodnik musi posiadać orginalny widoczny numer startowy przypięty na klatce piersiowej;
 • zawodnik musi mieć przytwierdzony do buta sprawny chip z numerem zgodnym z numerem na
  klatce piersiowej, który jest spresonalizowany ze zgłoszonym zawodnikiem;(chip do zwrotu);
 • akceptacja i zobowiązanie do przestrzegania przepisów IAAF , PZLA i regulaminu biegów.

Na trasie biegów będą na każdym okrążeniu punkty – maty pomiaru czasu, punkt z napojami. Biegi będą zabezpieczone
przez 2 karetki pogotowia z ratownikami medycznymi. Jedna będzie jeździła za biegaczami, a druga będzie ustawiona
w punkcie medycznym na wysokości linii mety.

Na stronie internetowej biegów znajdują się informacje o nagrodach, zawartości pakietu startowego i upominkach. Na
terenie hali sportowej oznaczonej banerem Biuro zawodów/ Depozyt / Pasta Party wszyscy zawodnicy 11 listopada
mają możliwość skorzystania z przebieralni, szatni, toalet, natrysków i depozytu. Przypominam, że po ostatnim biegu
odbędzie się losowanie nagród – bonów o wartości 200 zł ufundowanych przez Bestseller. Po biegach zapraszam
zawodników na halę na Pasta Party – ciepły poczęstunek. Trasy biegów na 1 milę i 10 km posiadają atesty. Start na 10
km odbywa się ze stref czasowych oznaczonych znakami pionowymi – flagami. Każdy kilometr oznaczony jest znakami
pionowymi – flagami. Partner motoryzacyjny Mili Goleniowskiej Grupa Polmotor z marką Renault mając na uwadze
dobro biegaczy poprowadzi wszystkich startujących bez obniżenia jakości wdychanego przez nich powietrza
elektrycznym samochodem Renault Zoe.

Serdecznie zapraszam po odbiór pakietów startowych i do zobaczenia w poniedziałek.

Andrzej Łukasiak, Dyrektor Osir Goleniów